Poetika at Literatura

"Rediscover the Sentimentality, Creativeness and Artistry of Filipino people through the Selected Compilation of Philippines' Beautiful works of Art through Writing..."

Main Article(s)/ (Mga) Pangunahing Artikulo


Hindi Ako Susulat ng Sitenta'y Singko

ni Pete Cayzhart B. Arcenal

a teacher teaching Filipino students
Hindi ako susulat ng sitentay singko, kapalit ng mga records mong blangko. Hindi ako susulat ng sitenta'y singko, kahit nanay mo pa'y magreklamo. Hindi ako susulat ng sitenta'y singko ng hindi man lang kita nakitang gumawa sa klase ko. Hindi ako susulat ng sitenta'y singko, lalo pa't alam kong sa aki'y di ka natuto.


Nung mga panahong sa pagtuturo'y halos tumambling ako, hindi ba't naroon ka lang sa dulo't panay daldal at tawa mo; kung kaya't bakit naman ako susulat ng sitenta'y singko para sayo? Naalala mo ba kung ilang beses ako naghintay sayo? Sa remedial kong di sinipot ni ng iyong anino. Kaya't:


Hindi ako susulat ng sitenta'y singko para lang pataasin ang ratings ng IPCRF ko, kahit pa ang kamalian mo'y sakin isisi ng gobyerno. Patawad, hindi ako susulat ng sitenta'y singko; hindi dahil sa maramot ako, kundi dahil sa ito na lamang ang kabig na mayroon ako.


Hindi ako susulat ng sitenta'y singko para siraan ang buhay mo, bagkus ito ang paraan ko para ipakita ang concern ko sayo. Patawad kung hindi kayang sumulat ng kamay ko ng sitenta'y singko, kapalit ng natitira ko pang maliit na respeto sa sarili ko at trabahong ito. Patawad, sapagkat para sa aki' y pinaghihirapan ang isusulat kong sitenta'y singko
Copyright © 2017
All Rights Reserved

No comments:

I. Table of Contents/ Tala ng Mga Nilalaman


A. Collection of Literatures/ Koleksyon ng mga Literatura