Poetika at Literatura

"Rediscover the Sentimentality, Creativeness and Artistry of Filipino people through the Selected Compilation of Philippines' Beautiful works of Art through Writing..."

Main Article(s)/ (Mga) Pangunahing Artikulo


Kundiman 2/ Filipino Love Song 2

Jm Benavidez Estoque


I.
Wala na ngang s’yang ligaya’ng sa mukha’y makapipinta…
Liban na sa ang makita’y ngiti sa’yong mga mata!
… ni hinagpis at luha mo’y nangapawi’t s’yang nawala
…na sa’yong pagdusa’t hirap; ninitang bagong umaga!


II.
Wala ngang s’yang bagay ang sa puso’y makagagaan
…na kung ika’y malasin ko’y ligaya’ng mararamdaman.
Sa bigat ng ‘yong pasani’y ano’t pagkagaan!
…sa sandaling makita kang ‘di ka na nahihirapan.


III.
Wala na ngang s’yang sa puso’y makapagbibigay galak!
…na kung sa mga luha mo ay nagsipawi nang bigla–
Wala nang gabing mapanglaw… ni pagdusa’t pagdalita
Kundi ang bukang liwayway na s’yang puno ng pag-asa!


IV.
Oh Pilipinas, bayan ko! Lupang aking sinilangan…
Aanhin pa’ng mga luhang s’yang nagbabatis sa mata
…ni ang damdamin sa pusong kaybigat at nagbabata?!
P’gdusang sa’yo’y nakalagak… kung sa’ki’y tila salat pa…


V.
Wala na ngang siyang bagay higit na mas dadakila
…sa kung ang sariling dugo, pawis, ... at s’yang paghihirap!
Na sa abang s’yang sinta ko’t ang s’yang aking pag-alayan
…nang ngiti mo’y ninita kong… muling kikislap sa t’wina!


I.
There’s no other delight shall this soul be exalted
Than to see from thy lips your beautiful smile!
… whose tears and heavy sighs be lost and gone
…whose from distress and grievance of yours, shall I see a morning’s delight

II.
There’s no other delight shall this heart be at ease
…whose through looking with your eyes, heavenly bliss shall I find!
That even from this grave yoke cursed unto my soul, Oh how light it was!
…oh times when I see from thy self, at ease and with no harm.

III.
There’s no other delight shall this heart would ever find joy
… that form the tearful eyes be wiped and consoled!
No more mournful nights… nor pain nor sufferings
…but a new bright dawn rising from your arms!

IV.
Oh Philippines, my beloved land! Land of my nativity! Of my birth! Of my Beginnings!
…What’s the use of these mournful tears ever rolling from this face?
Even this loneliness and pain that again I am experiencing…
If they are for cause… and again and again… I shall always offer!

V.
Oh really there’s no other thing as great! As honourable!
Than from this very blood, vapour …and all sufferings and pain
Nothing but to offer all… for this oppressed mother so beloved…
To see one day that from your eyes that suffered for so long
… shall rise again in the midst of the new bright dawn!


*note: The Following image that is seen above and used for this article was exclusively one of the masterpiece of a Filipino painter named Fernando Amorsolo. For a gallery of some of his another works of art, you may visit this site.

Copyright © 2009 by J. Estoque
All Rights Reserved

No comments:

I. Table of Contents/ Tala ng Mga Nilalaman


A. Collection of Literatures/ Koleksyon ng mga Literatura