Poetika at Literatura

"Rediscover the Sentimentality, Creativeness and Artistry of Filipino people through the Selected Compilation of Philippines' Beautiful works of Art through Writing..."

Main Article(s)/ (Mga) Pangunahing Artikulo


“Talindaw”: A Filipino Boat/ Rowing Song

by/ ni  Jm Benavidez Estoque


Nang ako’y namangka sa dalampasigan… 
na batis ng luha’t ng abang pangarap; 
Mag-isa’t kay lumbay sa lilim ng ulap… 
Puso’y yaring agnas nitong kalungkutan! 

Mata’y nangapako sa dakong pampang 
na nangangakubli sa kanyang pagtangis!
Ligaya’y balaraw at tungkos ng hapis… 
labis nagdaramdam pusong namighati! 

Hayo’t gaod dito sa’king salamisim– 
sa diwa’y naglakbay sa agos ng tubig… 
sa punyal ng pusong nagdurugo’t kay tinik… 
ng tulaing damdaming wari’y nagdidilim! 

Hayo’t gaod dito sa’king pag-iisa… 
sa lilim ng b’wan na walang ‘sing gimbal! 
– Nanlulumong labis sa ‘lirang pagsinta… 
Na sa pagkaragka’y tila nawala na!


Oh here am I again, soaring the seashore
whose tears are its stream… of a song long that had been gone!
Alone so dreary and melancholic… beneath the clouds
Whose heart a decaying thorns of sorrow and pains!

Mine eyes ever glued to the banks…
Whose deep in obscurities of laments and weeping!
Whose joy’s are daggers of downhearted
Heavily resentful this heart in grief!

Sail ho! Sail ho! …To this retrospection
~ whose mind a journey in these dolorous waters!
~whose heart like a river flowing bleeding in thorns
A songs so forlorn whose a vast darkening clouds!

Sail ho! Sail ho! In this isolated wanderings
Beneath the moonlight so dark and dreary!
~ Heavily sighs to the long lost lover
That shall forever be lost in my life forever!

*note: The background image used is taken  from Oscar Navarro's "Twilight through the Trees" depicting a Romantic scene in the Philippines near the Dalampasigan (seashore/ riverside)


Copyright © 2009 by J. Estoque All Rights Reserved

2 comments:

lymie said...

its nice that there is someone who preserves our folk songs....^.^

Anonymous said...

Where can I find chords for a Talindaw song like this? Can you please give me one. There's nothing in the web.

I. Table of Contents/ Tala ng Mga Nilalaman


A. Collection of Literatures/ Koleksyon ng mga Literatura