Poetika at Literatura

"Rediscover the Sentimentality, Creativeness and Artistry of Filipino people through the Selected Compilation of Philippines' Beautiful works of Art through Writing..."

Main Article(s)/ (Mga) Pangunahing Artikulo


Puppet

by Virgilio Almario / Rio Alma

 "Puppet Pete" Painting by Julie Ford Oliver


Sumasayaw, tumatawa, kumukurap
Nagpupugay sa sigabo ng palakpak;
Entabladong daigdig mo’y parisukat,
Ang sinulid ng hininga’y di mo hawak.

Sumasayaw, kumukurap, tumatawa,
Bumabati’t nangungusap nang masigla;
Ngunit lihim sa pangmasid ng balana,
Ang tinig mong inaangkin ng iba.

Kumukurap, tumatawa, sumasayaw,
May alahas, nakabihis nang maringal;
Kahit plastic o kawayan ang katawan,
Ulo’t dibdib ay basahan ang palaman.

Sumasayaw, tumatawa, kumukurap,
May kilos na umaaliw, sumisindak;
Batid mo bang laruan ka’t buhay-huwad,
Itatapon pag nagsawa ang may-hawak?


Copyright © 2017
All Rights Reserved

No comments:

I. Table of Contents/ Tala ng Mga Nilalaman


A. Collection of Literatures/ Koleksyon ng mga Literatura