Poetika at Literatura

"Rediscover the Sentimentality, Creativeness and Artistry of Filipino people through the Selected Compilation of Philippines' Beautiful works of Art through Writing..."

Main Article(s)/ (Mga) Pangunahing Artikulo


Isang Pares

Oliver B. Rosales


Isang pares kami ng mga mata
Malalim at malinaw
Mabibigo ang halimaw
Pigilang makakita

Isang pares kami ng mga bibig
Pigilan man at igapos
Malayang mananatili bagkos
Matatag at hindi manginginig

Isang pares kami ng mga paa
Tiyak at panatag
Binabagtas na animo'y may pakpak
Sa daang 'di man kaaya-aya

Isang pares kami ng mga kamay
Tampipi ng hangad at dasal
Nagsusumikap mula 'ng ikasal
Nagpapasalamat sa dumadamay

Isang pares kaming minaliit piniit
May pag-asa at pananalig
Iiral ang totoo at sila'y maantig
Di bingi ang bayan sa sakit

Sa isang pares naming mga anak
Bukal ng ligaya't liwayway
Lalaya din ang nanay at tatay
Tahan na sa pag-iyak

Tayo ay maghahapon muli ng sabay.

*Mr. Oliver B. Rosales is a political prisoner together with his wife confined by the police at CIDG-NCR Detention, Camp Crame. The piece is written on 31 August 2018 and given to his daughter Kalayaan V. Rosales


 Copyright © 2018
All Rights Reserved

No comments:

I. Table of Contents/ Tala ng Mga Nilalaman


A. Collection of Literatures/ Koleksyon ng mga Literatura