Poetika at Literatura

"Rediscover the Sentimentality, Creativeness and Artistry of Filipino people through the Selected Compilation of Philippines' Beautiful works of Art through Writing..."

Main Article(s)/ (Mga) Pangunahing Artikulo


Kundiman

Dr. Jose P. Rizal

Tunay ngayong umid yaring dila't puso,
Bayan palibhasa'y lupig at dumuko
sa kapabayaan ng nagtuturong puno.

Datapwa't muling sisikat ang araw,
..pilit maliligtas inaping bayan.
Magbabalik mandin at muling iiral
...ang 'ngalang tagalog sa sandaigdigan!


Ibubuhos namin ang dugo't babaha,
matubos nga lamang ang sa amang lupa...
Habang di ninilang panahong tadhana,
Sinta'y tatahimik, iidlip ang nasa.

So numb, oh this... my heart and tongue
...for a country t'was offended and aggrieved
from the negligence of her educators.

But the glory of sun shall soon arise!
strained to help this downtrodden land...
Soon shall rise again and there again shall exist!
... the presige of this race to every land!


And for once, if needed, shall my blood be irrigated...
only to redeem this land so dear that I loved!
Whereas whilst this fate is not yet to come...
My beloved land shall be at peace and thy flowers shall soon to grow!


Copyright © 2009 by J. Estoque
All Rights Reserved

7 comments:

Bonnie Bonsai said...

Salamat naman at binuhay mong muli ang Literatura ng Wikang Pilipino. Hindi ko ito nabasa kailanman ah.

Ganyan katalinghaga ang pangingisip ng mga manunulat nuon kapanahonan nina Rizal. Patagong inilalantad ang kaapihan ng mga tao sa kamay ng mga dayuhan sa pamamagitan ng pagsulat. Isa na duon ang Tula.

Jm Benavidez Estoque said...

Korek ka dyan! Kung tutuusin... marami talaga tayong magagaling na mga manunulat noon... ang problema ng lang ay wala tayong gaanong pagkakataon para maipamalas ang talentong iyon sa buong mundo.

You're right! Honestly speaking... we, filipinos have so many great writers before... unfortunately, we, ourselves, don't give ourselves an opportunity to express it to the whole world.

Bonnie Bonsai said...

Meron na dahil sa Internet. Ang kulang na lang ay pag-iipunin ang mga matatalino at hindi matatalino na may pagmamahal sa ating wika.

Hangang-hanga ako sa Pilipino Literature. Kung napag-aralan sa High School ang buhay ni Don Quixote, sino ba siya para sa atin, at ang buhay ni Don Juan Tenoso...bakit nga ba ang hindi sa atin>

Si Jose Rizal ang siyang pinaka Shakespeare ng bansa natin.

Gusto kong mabasa ang mga sinulat niya na hindi ko nabasa kailanman.

Sinusundan ko ang blog mo. Buti rin para lalo akong matuto ng Tagalog. Tagalog ko pa naman iilang peraso lang, kinalawang pa.

Hindi ako katutubong Tagalog, pero ito ang pinakapaborito kong subject "kuno" sa school.

Palabasa kasi ako nuon ng Liwayway at Komiks. Ano pa nga ba. Bawal sa amin pero nakalusot din sa matalas na mata ng mga magulan.

Dawn Feliciano said...

Thanks for doing this important poetry translating work. Did you come across my B.A. essay published in My Patria by Giraffe Books (1998)? I included the wonderful Nick Joaquin translations of some Rizal poems. I love Rizal's early poetry, too. Keep up the good work and keep in touch!

Jm Benavidez Estoque said...

Thank you very much for your support, I pray that I may be commited for this project. :)

Bonnie Bonsai said...

JBE kindly enlarged the font a little bit. Go to Customize, Layout, Font and Colour and select larger. Sakit kasi sa mga mata ko. Maraming salamat. Hindi na kita popo-in baka mamaya, mas matanda pa ako sa iyo. :)

Brosreview said...

Very patriotic, this one! Nicely done!!! I could feel the sorrow or the depravity caused due to the negligence.

I. Table of Contents/ Tala ng Mga Nilalaman


A. Collection of Literatures/ Koleksyon ng mga Literatura