Poetika at Literatura

"Rediscover the Sentimentality, Creativeness and Artistry of Filipino people through the Selected Compilation of Philippines' Beautiful works of Art through Writing..."

Main Article(s)/ (Mga) Pangunahing Artikulo


"Maalab na nga Pangarap" /*Passionate Dreams!

Jm Benavidez Estoque


Ang mangarap ng panagimpang imposibleng matahak...
Ang makipagsapalaran sa kalabang matalo ay hindi...
Ang magtiis sa dalamhating hindi na kayang damhin...
Ang tumakas sa lugar na hamak lisanin ng matatapang!

Ang pagtama sa kamaliang labag sa katotohanan...
Ang pag-ibig na dalisay at tapat mula sa likod ng iyong damdamin...
Ang paghamon sa sariling tapang sa kabila ng kahinaan at kapagalan...
Ang Pag-abot sa bituwing matayog pa sa aking paningin!

Ito ang aking landasin!
... ang pag-abot sa aking tanglaw,
... pag-asa ma'y bulag,
... ang dulo ma'y hindi na matanaw!


Ang makipagsapalaran sa kung anong nararapat!
... nang walang pasubali o dili kaya'y pagpigil.
Ang paghamak sa sariling tahakin!
... ni magpahanggang impyerno kung para sa nakabubuti.


Sapagkat aking natatanto, ... na kung sa aking paglalakbay
... ay ialay ang aking puso't damdamin nang buong pagmamahal at buong katapatan!

... Tunay ngang yaring aking puso'y siyang maliligayahan at mamamayapa
sa kaniyang paghimlay sa ilalim ng aking sinilangan...


At ang daigdig ay mangangasibol sa kanyang kaunlaran!
... kahit habang ang isang nilalang... ay kinukubli' ng pagdurusa't paghihirap
... habang ang daloy ng kanyang katapangan ... ay nanatiling nagsusumiklab!
Ang paghagkan sa talang kung kamtin ay tila isang panginoorin ng kawalan!


Ito... ang aking landasin! Ang pag-abot sa aking tanglaw!
Pag-asa ma'y bulag, dulo man ay hindi matanaw...
Ang pagkitil ng sariling alab ng puso
... kung para sa pagpanaog ng karangala't mga pangarap!

Ang paghahangad sa magkaloob...
gayong kahit ang aking mga palad... ay wala nang maibibigay!To long for a dream impossible to reach...
To struggle an enemy impossible to defeat...
To mourn for a sorrow impossible to endure...
To escape from a place where heroes depart!


To correct a mistake, hindrance of truth...
A Love so fervor burning, Passionate desires...
To struggle thyself beyond weaknesses...
To reach for a star, nowhere of sight!


This is my fate! This is my struggle!
... to reach my passionate dreams
... even hope is blind
... even destination impossible to reach!


To struggle for a dream! To struggle for what is due!
... without fear, without distress, nor without end!
To die for a desire so blazing
... even to hell for a heavenly cause!


Into my mind endowed... that in my wanderings
... that if I offer my fervent heart with passions, truth, and love,
So was this soul would sing to endless joys
and calmfully rest unto my grave!


And the world would emerge into amidst greatness!
... for even a lonely soul buried with sadness and pains
but the streams in valor of love so awake shining!
Yearning for a star into the midst of obscurity!


This is my fate! This is my fight!
... even hope has no eyes, ... even my dreams are impossible to reach!
To offer my life for the fervor of heart wildly shining
... for the realization of this passionate dreams!A dream to share! A dream to help! A dream for one's country!
... even there's no more nothing to give...


(*The author would thus claim that this literary piece is an another version/ or shall I call... an 'adaptation' to Man of La Mancha's "Impossible Dream" since this originally composed piece seems to be similar by concept with the latter. It is therefore that the author of this poem would still give respect to the rights of someone who had composed this kind of concept earlier.)

Copyright © 2009 by J. Estoque
All Rights Reserved

6 comments:

bluedreamer27 said...

hello there you got a nice blog
salamat sa pagbisita at sa opinion mo about honesty
thanks hope to see you again

Marka said...

That's a great poem showing the importance of having a passion in life. It reminds me of "The Impossible Dream" from Man of La Mancha.

Yen said...

nakakaantig damdamin naman yan!. Gusto ko yan, nice poetry.

Salamat sa pagbisita sa aking blog.

Jm Benavidez Estoque said...

Sigh! I try to research that "The Impossible dream" that you're saying, They sounds like the same!
Hmm...
What should I need to do?
I may be accused of plagiarism even if I am not.

Help me... do I need to acknowledge the song?

Marka said...

The sentiments are very similar, to be sure, though the wording is different enough that I would not think you are violating any copyrights. Wikipedia has a pretty good page about the song, and its lyrics can be found here.

My apologies as I did not intend to worry you when I observed that the two were similar.

ariel said...

sorry Bud, excellent translation....plagiarism nevertheless.

I. Table of Contents/ Tala ng Mga Nilalaman


A. Collection of Literatures/ Koleksyon ng mga Literatura